Biroul Consilierului Comercial - Concurs pentru ocuparea postului de secretar (4/B)

Bükreş Büyükelçiliği 13.10.2022

AMBASADA REPUBLICII TURCIA LA BUCUREŞTI

BIROUL CONSILIERULUI COMERCIAL

Anunț privind scoaterea la concurs a postului de secretar (4/B)

Biroul Consilierului Comercial de pe lângă Ambasada Turciei la București anunță recrutarea prin concurs a unei persoane în funcția de secretar.

I) CERINȚE PENTRU CANDIDAȚI:

1. Absolvent studii medii (studiile universitare constituie un avantaj);

2. Fluent în limbile română șiturcă (cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj);

4.Abilități de analiză, cercetareși întocmire rapoarte;

5. Cunoștințe și experiență de operare pe calculator;

6. Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite funcția ocupată;

7. De preferință să nu fi împlinit vârsta de 35 de ani la data începerii activității;

8. Să dețină cetățenia română sau, după caz,permis de muncă sau de ședere în România;

9. Candidații cetățeni turci de sex masculin să aibă stagiul militar efectuat sau amânat, după caz;

10. Să nu aibă cazier judiciar;

12.Deținerea unuipermis de conducere auto constituie un avantaj.

II) DOCUMENTE NECESARE:

1. Curriculum vitae (CV-ul trebuie să includă și informații de contact precum adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail);

2. Fotocopie carte de identitate (originalul va fi solicitat în etapa ulterioară);

3. Fotocopie diplomă de bacalaureat sau licență, după caz;

4. Două fotografii colortip pașaport efectuate în ultimele 6 luni;

5.Certificatul de competență lingvistică pentru limbile română, turcă, engleză, dacă este cazul;

6. Scrisoare de intenție de o pagină care să descrie interesul candidatului pentru domeniul economic / comercial (redactată în limba turcă).

III) METODOLOGIA ȘI DATA LIMITĂ A DEPUNERII CANDIDATURII

Persoanele care îndeplinesc cerințele din anunț și care doresc să se înscrie își pot depune candidatura fie trimițând documentelesolicitate prin poșta recomandată sau cu depunere personală la Biroul Consilierului Comercial al Ambasadei Turciei, Bd. Magheru 24 Et.4 Apt. 27, București, fie prin e-mail la bukres@ticaret.gov.tr, pânăla data de31 Octombrie 2022, ora 18.00.

Instituția noastră nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierile și pierderile care pot apărea din motive ce țin de seriviciul de curierat.IV) EXAMENUL

După etapa verificării CV-urilor, candidații vor fi informați dacă pot susține sau nu examenul. Candidații considerați eligibili vor fi apoi informați în detaliu despre data și forma examenului.Acesta va avea loc la sediul Biroului Comercial, situatpeBd. Magheru 24, Et.4, Apt. 27, Sector 1, București. La susținerea examenului trebuie prezentat pașaportul sau cartea de identitate în original. În absența acesteia, persoana nu va avea acces la examen.

Instituția este autorizată să acționeze în justiție pe cei care fac uz de fals în documente sau declarații, să anuleze numirilecelor considerați admiși și să returneze eventualele taxe.

Ambasada Republicii Turcia la București

Biroul Consilierului Comercial

Bd. Magheru Nr. 24, Ap. 27

Sector 1, București / România

T: +40213183939

E-posta: bukres@ticaret.gov.tr